پیاده رویِ ولیعصر، مردم کشدار

چنارهای بریده ، طبیعت انکار!

تو پرسه می زنی و اضطراب می گیری

برای رد شدن از خط کشی قدم بردار!

تو پرسه می زنی و موشها دراین فکرند

چگونه رد بشوند از شکافِ در دیوار

تئاتر شهر و نوستالژیِای بر دوشت

تمدنی که تو را نفی میکند هربار

تو بمب ساعتیِ چند قرنِ پی درپی؟

که منفجر شدنت، باز می شود تکرار...

اگر چه شهرِ تو از زندگی نمی ترسد

ولی تمام درختان بریده اند انگار

 

توبا مجسمه ها عکس تازه می گیری

                        توبا مجسمه ها پرسه در شبی کشدااااااار